Verzorging loonadministratie:

Onze kernactiviteit is het inrichten en verwerken van de loonadministratie voor onze cliënten.
De loonverwerking is door de huidige wet- en regelgeving erg complex en een specialistische taak
die wij u graag uit handen nemen.
Hierdoor spaart u personeelskosten uit en heeft u tijd over voor uw “core business”.

Onze loonspecialisten zijn op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving op het gebied van loonbelasting en sociale verzekeringen en volgen de diverse CAO-wijzigingen op de voet. Hierdoor garanderen wij een correcte verwerking van de aangeleverde loonmutaties en ontvangen onze cliënten een “leesbare” salarisspecificatie.

Naast de loonverwerking verzorgen wij onder meer de volgende zaken voor onze cliënten:

»  Opstellen van loonkostenberekeningen (proforma's)
»  Begeleiding bij looncontrole van de belastingdienst en / of pensioenfonds
»  Indienen van personeelsmeldingen / digitale pensioenaangifte bij (verplicht) pensioenfonds
»  Indienen van personeelsmeldingen bij arbodienst en / of ziekengeldverzekering
»  Geven van beloningsadvies
»  Aanvragen van diverse uitkeringen (WW, WAZO e.d.)
»  Opstellen arbeidsovereenkomsten
»  Opstellen vaststellingsovereenkomsten
»  Begeleiding bij ontslagzaken